Thursday, 29/10/2020 - 20:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Liên Sơn

Kế hoạch

Kế hoạch công tác

PHÒNG GD&ĐT TÂN YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH-THCS

Liên Sơn, ngày      tháng 9 năm 2016

         

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 NĂM HỌC 2016-2017

 

Phần thứ nhất: căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ kế hoạch số 25/KH-THCS ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Tân Yên về việc chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp THCS;

Thực hiện công văn số 01/HD-PGD&ĐT-CĐGD, ngày 26/8/2016 của Phòng GD&ĐT – Công đoàn giáo dục Tân Yên, hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB-CC-VC năm học 2016-2017;

Thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ THCS Liên Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2017,

 

5 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017

  1. Duy trì, cải tạo, nâng cấp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để duy trì và giữ vững trường chuẩn Quốc gia, làm cơ sở xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
  2. Chú trọng rèn luyện nề nếp, kỷ cương cho học sinh, ý thức của giáo viên trong nhiệm vụ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
  3. Nâng cao chất lượng giáo dục văn hoá đại trà, mũi nhọn đạt chỉ tiêu đăng ký với Phòng Giáo dục.
  4. Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, xếp loại 12/23.
  5. Nâng cao chất lượng thi vào lớp 10, xếp loại 13/23.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, thực hiện làm việc có kế hoạch. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, viên chức với việc đánh giá cán bộ viên chức. Tạo sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

Từng bước nâng chất lượng giáo dục của nhà trường theo hướng biến bộ một cách ổn định. Gắn kế hoạch của cấp học với phương hướng thực hiện nhiệm vụ chung của ngành năm học 2016 – 2017.

Yêu cầu: Kế hoạch xây dựng mang tính khả thi, chi tiết, cụ thể, đáp ứng được yêu cầu sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp giữa các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Đội thiếu niên với các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài địa phương.

Việc thực hiện kế hoạch phải được gắn với đánh giá, xếp loại thi đua người đứng đầu đơn vị, người đứng đầu tổ chức, gắn với mỗi cán bộ giáo viên nhân viên.

          A. KẾT QUẢ NĂM HỌC 2015-2016

1. Xếp loại hạnh kiểm:

          2. Xếp loại học lực:

* Diện mũi nhọn:  

- Học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh 2 em (01 giải nhì Nguyễn Thị Thu Thảo 9A, 01 giải ba Đỗ Thị Lan Anh 9A). Xếp thứ 10/23 vượt 5 bậc so kế hoạch, đạt 2đ/TS3 điểm.

- Học sinh giỏi cấp huyện gồm 21 em (2 giải nhất, 6 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích, 4 học sinh giỏi;  đạt giải nhất gồm Nguyễn Hữu Nghĩa 7A và Đỗ Thị Lan Anh 9A), giải toán bằng máy tính Casio đạt giải nhì (Nghĩa 7A).

Tổng hợp HSG cấp huyện xếp thứ  15/23 đạt 3,5đ/TS6 điểm giảm 5 bậc so kế hoạch.

- Học sinh giỏi thi KHKT xếp thứ 8/23 đạt 2,5đ/ TS 3 điểm

- Các nội dung thi khác gồm các nội dung thi qua mạng, vận dụng kiến thức liên môn, Casio, tin học …xếp thứ 13/23 đạt 1,75đ/ TS 3 điểm. 

Tổng hợp HSG TDTT Đạt 3,5/6 điểm xếp thứ 18/23 xã thị trấn. Không có học sinh giỏi cấp tỉnh.

+ Xếp loại thi đua : 10/10 lớp tiên tiến = 100%

Lá cờ đầu 9A; Tiên tiến suất sắc 9B, 7A, 6A; còn lại đạt tốt

Kết quả việc duy trì sĩ số học sinh đạt 100%;

- Kết quả xét Tốt nghiệp: số học sinh dự xét 69 em, tốt nghiệp 100%; So cùng kỳ: Loại giỏi: 07 = 10,1% giảm 1,33%;  khá 39 = 56,5% tăng 15,07%; TB 23=33,4% giảm 13,74%.

- Kết quả thi vào cấp 3 đỗ 56/69 = 81.2%; điểm TB môn văn 6.12/5.19 tăng 0,97 điểm xếp thứ 9/23 tăng 10 bậc;  điểm TB môn toán 5.74/6,01 giảm 0.27 điểm xếp thứ 5/23 tăng 8 bậc; điểm TB môn T.Anh 4.87/4,19 tăng 0,68 điểm xếp thứ 17/23 tăng 5 bậc so năm trước. Tổng cộng xếp thứ 14/23 trong huyện tăng 5 bậc so năm trước.

4.  Giáo viên giỏi: Cấp Tỉnh 03 tăng 01 so chu kỳ trước, Huyện 10 tăng 3 so chu kỳ trước.

Chiến sỹ thi đua (CSTĐ): Cấp Tỉnh:..0…,Huyện 1; Số cán bộ, giáo viên (CBGV) vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn…0….

5. Xếp loại thi đua cuối năm học:

- CBGV: Tốt (14=58.3 %)   Khá (10=41,7 %)  TB (0 %)  Yếu (0, %)…,

- Trường đạt Tiên tiến cấp huyện, Chi bộ TSVMXS, Công đoàn VMXS được LĐLĐ tỉnh khen, Chi Đoàn VMXS, Đội VM.

6. Các khen thưởng và thành tích khác: có 13 cán bộ, giáo viên đạt lao động tiên tiến (LĐTT) = 56,5% trong đó 01 CSTĐ và 2 giáo viên được Chủ tịch huyện tặng giấy khen.

8. Những hạn chế:

- Số lượng, chất lượng  HSG còn hạn chế.

- Thứ hạng xếp loại còn thấp HSG cấp huyện 15/23, HSG cấp tỉnh 10/23; học sinh thi vào lớp 10 THPT 14/23.

- Phong trào tự học tập chuyên môn, nghiệp vụ (CMNV) chưa thường xuyên, việc sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối còn ít.

B. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

I. Thực trạng

1. Quy mô: Số lớp 10 ; Số học sinh: 285 học sinh; Chia ra: Khối 6: 79; Khối 7: 61; Khối 8: 80; Khối 9: 65

2. Tổng số CBGV: 27; Trong đó QL: 02; TPT 01; GV: 20; NV: 04

Số trên chuẩn: 22/27; còn lại đạt chuẩn

3. Cơ sở vật chất

Về cơ sở vật chất: Số phòng học: 5 phòng, Bàn ghế: 124, Sách vở và đồ dùng học tập đầy đủ. Phòng chức năng 03; đồ dùng chung 01; Thư viện 01, Ytế 01, Nhà đa năng: 0; Sân chơi, bãi tập > 5.000 m2; đủ diện tích hoạt động.

- Các công trình phụ trợ (nước giếng khoan, có công trình vệ sinh khép kín riêng cho giáo viên và học sinh, đủ nhà xe cho cán bộ, giáo viên, cổng trường, biển trường, tường rào đầy đủ, an toàn).

- An toàn trường học: hệ thống cơ sở vật chất (CSVC), hàng quán quanh trường, ATGT cổng trường, cảnh quan và môi trường đạt yêu cầu Xanh sạch đẹp để bước vào năm học mới.

4. Nguồn lực tài chính: nguồn ngân sách cấp cho hoạt động là: 114 triệu đồng  ngoài lương (trong đó phải tiết giảm 10% tiết kiệm nộp lại ngân sách huyện). Thu khác từ dạy thêm chi cho phúc lợi cơ quan, cơ sở vật chất và khen thưởng.

II. Đánh giá tình hình đơn vị

1. Thuận lợi

Được Đảng uỷ, chính quyền, các ban ngành địa phương và nhân dân ủng hộ.

Tập thể nhà trường có tinh thần đoàn kết gắn bó. CBGV có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần học hỏi để nâng cao kỹ năng giảng dạy và  nâng cao tay nghề.

Địa phương là một trong những xã có phong trào xã hội hóa giáo dục (XHHGD) và phổ cập giáo dục đạt khá trong những năm qua.

2. Khó khăn:

- Về cơ sở vật chất: thiếu phòng học bộ môn, thư viện thiếu SGK, sách tham khảo còn ít và đã cũ, bàn ghế học sinh chưa đồng bộ và xuống cấp rất nhiều ...

- Về đội ngũ: Trường thiếu 01 nhân viên hành chính, môn địa chưa có GVG, các môn toán ít giáo viên giỏi, các môn hóa, sử, địa, mỹ thuật chưa có giáo viên giỏi. Không có HSG các môn lý, hóa, sinh, văn, địa. Tổ KHTN chỉ có HSG môn toán.

- So với 5 tiêu chuẩn quốc gia (TC1 = tổ chức, quy mô  nhà trường – đạt; TC2: CBQL-GV&NV - chưa đạt, vì chưa đủ cơ cấu nhân viên hành chính; TC3: chất lượng giáo dục - đạt; TC4 : CSVC - trang thiết bị: chưa đạt vì còn thiếu phòng học bộ môn và phòng học 1 ca; TC5: Công tác XHHGD: đạt. Hiện còn thiếu 2/5 tiêu chuẩn đó là TC 2; 4.

 

Phần thứ hai: Kế hoạch năm học 2016 - 2017

A. Các chỉ tiêu năm học:

          1. Xếp loại hạnh kiểm: Sĩ số học sinh : 285

          HS vi phạm kỉ luật: 0;  HS bỏ học trong 9 tháng là 01; trong 12 tháng 02

          2. Xếp loại học lực

3. Giải học sinh giỏi xếp loại chung thứ 13/23

Văn hóa: cấp tỉnh 1-2 em XTT 9/23, cấp huyện > 18 em XTT 14/23

Thể thao: 12/23; Loại hình khác: 12/23

4. Tỉ lệ tốt nghiệp (64/65=98,5%); Trong đó loại Giỏi (7= 10.8%); Khá (25=38.5 %);  hỏng 1     

5. Thi vào lớp 10: Xếp thứ trong huyện: Xếp thứ: 13/23 (năm trước 14/23): Văn (9/23), Toán (5/23), Anh (14/23); Số đỗ vào các trường THPT >= 85 %.

6. Giáo viên giỏi: Xếp thứ 5/23 (năm trước 2/23)

Cấp Tỉnh: 3, Huyện: 10, Trường: 17;  CSTĐ: Huyện 02

Phát triển Đảng 02; Bồi dưỡng chuyên môn và nâng chuẩn đội ngũ: 01

SKKN: 10, làm đồ dùng: 42 chiếc, Nghiên cứu khoa học (NCKH): 08 đề tài

7. Xây dựng CSVC và trường chuẩn: ổn định CSVC đã có; làm mới thêm nền nhà xe học sinh. Tham mưu xây dựng mới 04 phòng học bộ môn.

9. Các chỉ tiêu thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- 100% CBGV ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do Đảng, Chính quyền và ngành phát động.

- 100% CBGV ký cam kết thực hiện nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao trách nhiệm cá nhân với Hiệu trưởng.

10. Các chỉ tiêu thực hiện các chương trình, đề án, các nội dung khác:

- Làm tốt công tác XHHGD, công tác PCGD trên địa bàn, củng cố, nâng cao kết quả PCGD THCS.

- Tham mưu triển khai phong trào “tiếng loa học bài” do Chủ tịch HKH huyện phát động.

- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, dạy nghề cho học sinh.

- Tự đánh giá cơ sở giáo dục: thường xuyên cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục.

11. Xếp loại cuối năm học: CBGV: Tốt (20=74.1%), Khá(7=25.9 %), TB(0%), Yếu: 0%.

- Trường xếp thứ 10/23 đạt tiên tiến cấp huyện, Chi bộ TSVMSX, Công đoàn VMXS, Đoàn, Đội: VMXS, Cơ quan văn hoá năm 2016, Gia đình văn hoá 100%.

- Các khen thưởng và thành tích khác phấn đấu có giải thưởng, xếp loại tốt trong các phong trào thi đua.

B. Các giải pháp:

Căn cứ vào các Mục tiêu đã đề ra đầu năm học, tình hình thực tế, đơn vị đề ra các giải pháp cho năm học 2016 – 2017 như sau:

- Triển khai thực hiệu có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 09/02/2015 của UBND huyện Tân Yên về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.

- Tích cực cải tiến phương pháp dạy học, nghiêm túc, linh hoạt và bồi dưỡng đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy học.

- Xây dựng môi trường học ngoại ngữ, xây dựng các CLB tiếng anh nhằm tăng khả năng nghe, nói, giao tiếp. Tiến tới thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm của Bộ GD&ĐT đã ban hành. Xây dựng chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp, tạo điều kiện kích thích giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất 01 chủ đề, dự án; giao cho học sinh nghiên cứu viết bài thu hoạch.

- Tổ chức thực hiện chủ đề năm học “nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cải tiến phương pháp dạy học” và “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, triển khai, tổ chức có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh  tích cực”, triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp “Nhà trường - gia đình - xã hội” trong giáo dục học sinh và cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

1. Giáo dục đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh

    Tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ giáo viên và học sinh về thực hiện tốt việc giáo dục những ước mơ, lý tưởng, hoài bão, lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự tôn dân tộc, lòng nhân ái; tinh thần thái độ trong học tập; tình cảm và hành vi đạo đức; chấp hành tốt nội quy và pháp luật, không có học sinh nói tục, chửi bậy, không có học sinh hút thuốc lá, uống rượu bia, vi phạm pháp luật…(Yêu cầu: các tổ chức, đoàn thể phải lập kế hoạch và nêu giải pháp chỉ đạo thực hiện cụ thể). Liên đội đảm nhận việc chăm sóc khu di tích lịch sử, chăm sóc và tìm hiểu về nghĩa trang Liệt sỹ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, tổ chức các cuộc tìm hiểu về nguồn. Phát huy kỹ năng tích hợp cho học sinh về truyền thống của nhà trường, địa phương, quê hương và của dân tộc, qua thực tế qua từng bài giảng ở các môn học. Tổ chức các buổi sinh hoạt giới thiệu truyền thống nhà trường, truyền thống địa phương. Thực hiện tốt tháng ATGT, cổng trường ATGT, vệ sinh môi trường, tiêm phòng uốn ván, truyền thông phòng chống HIV/AIDS. Biết chào hỏi lễ phép với các thầy cô giáo, người trên tuổi. Không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán văn hóa phẩm đồ trụy,  các loại hàng hóa bị pháp luật cấm lưu hành… (yêu cầu giáo viên bộ môn tích hợp trong kế hoạch giảng dạy vì đây không chỉ là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm).

Phân công dạy đủ các môn GDCD, giáo dục tập thể, HĐNGLL, hoạt động nội khoá và ngoại khoá, tập TD, múa hát giữa giờ ... Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của TPT trong việc giáo dục đạo đức học sinh.

Giáo dục tích hợp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong các bài giảng, các buổi sinh hoạt tập thể như chào cờ, mít tinh cổ động, TDTT, các giờ HĐNGLL, các buổi lao động vệ sinh, chăm sóc di tích lịch sử, tham quan danhn thắng ..., dạy cho học sinh biết kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham gia giao thông, tham gia lễ hội...Biết cách phản ứng, thoát nạn, cứu nạn với các sự kiện bất thường của thời tiết, kinh tế, xã hội, thiên tai địch họa...(yêu cầu: TPT đội phải lập kế hoạch và nêu giải pháp thực hiện)

Chỉ đạo tổ chức họp cha mẹ học sinh 1 lần/tháng theo các chuyên đề và nội dung phù hợp với yêu cầu tại từng thời điểm (có thể mời môt số cha mẹ học sinh dự sinh hoạt lớp, dự một giờ học của học sinh).

Chỉ tiêu XL GD đạo đức được giao cụ thể và gắn trách nhiệm với GVCN, TPT đội.

Tổ chủ nhiệm sinh hoạt: 1 lần/ tháng do Phó hiệu trưởng làm tổ trưởng, phấn đấu có 9/10 lớp tiên tiến = 90%, 5 lớp tiên tiến xuất sắc trong đó 1 lớp lá cờ đầu. Các lớp đạt tiến tiến xuất sắc có điểm  >= 97% TS điểm, lớp lá cờ đầu là lớp TTXS có điểm số thi đua cao nhất;

2. Giáo dục văn hóa, khoa học

Yêu cầu học sinh đến lớp phải có đủ SGK, vở viết và các dụng cụ học tập, có đủ vở bài tập, bì đựng giấy kiểm tra, bản đồ, mua thêm STK, có góc học tập dành riêng, có đèn riêng. Thư viện nhà trường tạo điều kiện cho học sinh nghèo mượn SGK, STK.

Phân công mỗi giáo viên kèm cặp 1 học sinh yếu và có trách nhiệm liên hệ gia đình phối hợp giáo dục, GVCN tích cực thăm gia đình học sinh, yêu cầu mỗi học kỳ thăm 1 lần/1 gia đình học sinh, có sổ ghi chép và chữ ký xác nhận của gia đình và báo cáo Ban giám hiệu, sử dụng sổ liên lạc điện tử đúng kỳ, có hiệu quả. Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, tham gia thi cấp huyện.

- Nhà trường xây dựng các cá nhân, các lớp điển hình về thi đua học tập và rèn luyện. Có kế hoạch theo dõi học sinh yếu và phân công bồi dưỡng phụ đạo kịp thời để học sinh theo kịp chuẩn kiến thức.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi về văn hóa, học sinh giỏi về giải toán bằng máy tính casio, học sinh giỏi các môn thi qua mạng như Toán, T.Anh, Toán T.Anh. Tổ chức cho học sinh thi làm đồ dùng học tập, thi sử dụng thiết bị thí nghiệm thực hành, thi nghiên cứu KHKT. Có kế hoạch tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi ngay từ đầu năm học. Mua và sử dụng có hiệu quả vở bài tập các môn nhất là các môn toán, ngữ văn, Anh và tập bản đồ địa lý.

- Quản lý thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, xây dựng chương trình sát thực với đối tượng học sinh các lớp; yêu cầu tích hợp các tiết học về giáo dục địa phương vào giờ học.

- Triển khai mô hình “trường học mới” (THM) áp dụng với khối 6;7;8.

- Với hồ sơ giáo viên phải chuẩn bị theo qui định, phải chuẩn bị bài trước 03 ngày, có ý thức làm mới, mượn và sử dụng đồ dùng dạy học trước giờ dạy ít nhất 01 ngày. Mỗi tổ chuyên môn làm ít nhất 4 chuyên đề/năm, mỗi nhóm môn làm 01 đồ dùng có giá trị/học kỳ (nhóm toán, văn GD, Anh, sử địa, lý công nghệ, sinh TD, MT-AN) mỗi GV làm mới ít nhất 02 đồ dùng có giá trị/1 năm học. Giao các tổ trưởng phân công, chỉ đạo giáo viên tham gia đầy đủ các cuộc thi KHKT, chỉ đạo học sinh tham gia thi đạt kết qua các cuộc thi liên môn, STKHKT..., soạn bài giảng điện tử E-leaning 1 bài/GV ngay từ đầu năm học để thực hiện dạy học trong năm học và tải lên địa chỉ trường học kết nối của đơn vị, tham gia thi cấp huyện 03 giáo án/ trường/năm.

- Đẩy mạnh sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Xây dựng ngân hàng đề thi và kiểm tra, tăng cường hoạt động và sinh hoạt tổ chuyên môn trên trang “trường học kết nối” của nhà trường.

- Yêu cầu các tổ đăng ký dự giờ từ cuối tuần trước để giáo viên chủ động soạn giảng và dự giờ nhằm nâng cao tính tích cực, tự giác, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.

- Dành kinh phí hỗ trợ  hoạt động chuyên môn như mua thêm SGK, sách tham khảo, các chuyên san, các tạp chí chuyên môn. Như toán học tuổi trẻ, văn học tuổi trẻ, Toán tuổi thơ 2, người tổng phụ trách…vv.

- Chỉ đạo phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, dạy nghề cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được đào tạo nghề trước khi được  tham gia vào lao động sản xuất.

- Quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17 ngày 16/5/2012 của BGD&ĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. QĐ số 455 ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về dạy thêm, học thêm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt là chất lượng lớp cuối cấp, chất lượng thi vào lớp 10 THPT.

- Đánh giá thi đua cho tổ, cá nhân theo bảng điểm của đơn vị về tỷ lệ điểm thi, điểm kiểm tra, chất lượng từng môn học.

3.  Diện mũi nhọn : Phân công giáo viên phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi

Tổ chuyên môn phải xây dựng kế hoạch định rõ tên học sinh, môn được BD HSG, ai bồi dưỡng, địa điểm...

Nhà trường bố trí lịch bồi dưỡng và gửi học sinh ôn tập tại trường THCS TT Cao Thượng, các đ/c giáo viên được phân công phải kết hợp với tổ chuyên môn xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Mỗi khối lớp/môn chỉ tổ chức từ 2-5 em. Tổ chức kiểm tra xét chất lượng vào cuối tháng lấy kết quả khen thưởng học sinh có thành tích cao. Giáo viên hướng dẫn cho học sinh mua tài liệu tham khảo, tổ chức cho học sinh mượn STK tại thư viện nhà trường. Việc phân công bồi dưỡng HSG các đ/c giáo viên được giao phải có ý thức tự nâng cao năng lực và trách nhiệm. Yêu cầu giáo viên ra đề theo tỷ lệ  tự luận và  trắc nghiệm, đề mở phù hợp.

Nhà trường đánh giá thi đua cho giáo viên có học sinh dự thi học sinh giỏi đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu không đạt thì trừ điểm thi đua. Thực hiện tốt việc thi đua khen thưởng đối với GV và HS vào cuối kỳ, cuối năm học. Chỉ đạo luyện tập, chuẩn bị cho các cuộc thi HKPĐ. Liên hệ để giáo viên được đi thăm quan học tập ở trường bạn hàng năm.

4. Tỉ lệ tốt nghiệp phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra >= 97% có trên 95% học sinh được tiếp tục học cấp THPT.

Thi vào lớp 10: Yêu cầu giáo viên giảng dạy nhiệt tình, nâng cao trách nhiệm các môn học ở lớp 9, phụ đạo bồi dưỡng ngay từ đầu năm học cho các môn Toán, Văn, Anh),  thi khảo sát hàng tháng và thông báo cho CMHS được biết qua sổ liên lạc điện tử để phối hợp quản lý, giáo dục nhắc nhở học sinh.

5. Giáo dục thể chất, vệ sinh học đường, văn nghệ, thẩm mỹ:

Phổ biến và vận động Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thực hiện tốt kế hoạch liên ngành GD&ĐT – Y tế về chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Giao cho ytế trường học lên kế hoạch phối hợp trạm Ytế tổ chức khám chữa bệnh định kỳ 2 lần/ năm tới 100% CBGVNV và HS. Nhà trường có tủ thuốc y tế, có công trình vệ sinh, có nước uống sạch. Kiểm tra đôn đốc vệ sinh trường, lớp học sạch sẽ cả ngày. Động viên học sinh mua bảo hiểm y tế bắt buộc 100% TS học sinh, mua bảo hiểm thân thể 100%. Ytế học đường thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giữ gìn vệ sinh chung, giữ vệ sinh nguồn nước…. kịp thời báo cáo các hiện tượng ô nhiểm, dịch bệnh, mất vệ sinh ATTP.

Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp. Mặc đồng phục 2 ngày/ tuần.

Mua sắm trang thiết bị bổ sung phục vụ rèn luyện thể chất như bóng rổ, bóng chuyền, cầu trinh, giày đá cầu, cờ vua, cầu lông vv .... vệ sinh trường học xếp thứ 5/23 xã TT.

6.  Xây dựng đội ngũ CBGV

- Thực hiện kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 09/02/2015 của UBND huyện Tân Yên về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Động viên CBGV nêu cao tinh thần tự học, tự rèn để trở thành giáo viên giỏi. Tổ chức học tập, nâng cao kiến thức tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh theo kế hoạch của PGD. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong nhà trường (mỗi tổ chuyên môn xây dựng 2 đề tài), đăng ký và nghiên cứu các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm khoa học, cải tiến KHKT. Tuyên truyền kiến thức ATGT cho CBGV và học sinh.

- Tham gia khảo sát giáo viên 01 lần/năm học (trừ giáo viên thi giáo viên giỏi các cấp đạt 5,0 trở lên) lấy cơ sở đánh giá giáo viên giỏi cấp trường.

- Có chính sách động viên khen thưởng cho GVG cấp huyện, cấp tỉnh và giáo viên có học sinh giỏi, có thành tích trong các hoạt động khác.

- Toàn bộ CB GV NV phải tự trang bị máy vi tính riêng, tự học, tự bồi dưỡng công nghệ thông tin, ứng dụng vào dạy học, nhất là các đồng chí giáo viên trẻ, đoàn viên, đảng viên. Khuyến khích giáo viên tự trang bị Latop và máy chiếu, để chủ động soạn giảng bằng giáo án điện tử (hiện tại toàn trường có 22/27 CBGVNV đã có máy vi tính riêng để làm việc tại nhà, trong đó có 9 đ/c có laptop)

- Tạo điều kiện để các tổ nhóm chuyên môn có thời gian dự giờ, hội họp và rút kinh nghiệm chuyên môn vào chiều thứ 5 hàng tuần.

- BGH tăng cường kiểm tra đột xuất, dự giờ có đánh giá chất lượng (bằng kiểm tra học sinh, dự giờ ngoài lớp...).

- CBGV phải đa dạng hóa các hình thức học tập, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học. Xây dựng đề thi theo ma trận, để học sinh tránh coi cóp trong giờ kiểm tra. Khi lên lớp chú ý tích hợp các nội dung bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, tích hợp giáo dục môi trường, tích hợp giáo dục truyền thống bảo vệ chủ quyền đất nước, đường biên giới, biển đảo. Phải tích cực sử dụng TBDH & vở bài tập đúng theo yêu cầu bộ môn. Giáo viên tiếng anh chủ động tiếp cận phương pháp mới và chương trình dạy tiếng anh 10 năm để học sinh tiến bộ.

- Hiệu trưởng đánh giá cơ cấu chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn của CBGV giá theo học kỳ và cuối năm học. PHT căn cứ kế hoạch để giao chỉ tiêu cho các tổ, các cá nhân, kiểm tra đánh giá tổng hợp báo cáo hiệu trưởng.

- Xếp loại thi đua cho CBVC căn cứ vào các tiêu chí thi đua của tập nhà thể trường đã xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Phòng Nội vụ huyện.

- Tiếp tục tham mưu với PGD xin 1 - 2 chỉ tiêu đi học trên chuẩn

- Kết quả thi giáo viên giỏi cấp tỉnh vòng 1, phấn đấu đạt 5 giáo viên giỏi.

7. Công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể

- Xây dựng chi bộ Đảng có chất lượng công tác tốt. Giới thiệu 1-2 quần chúng ưu tú cho Đảng, kết nạp đảng 1 đảng viên mới trong năm học

- Tăng cường vai trò của đoàn thanh niên, Đội thiếu niên trong nhà trường, đảm bảo mỗi tổ chức là nơi thu hút các hoạt động vui chơi, trải nghiệm của học sinh, tránh các tệ nạn xã hội trong trường học.

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “mỗi thày cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”; cuộc vận động dân chủ - kỷ cương- tình thương- trách nhiệm trong cán bộ giáo viên, xây dựng trường học văn hóa, gia đình văn hóa. 

Giới thiệu các đồng chí đảng viên tham gia lãnh đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể.

    8. Công tác xây dựng trường chuẩn:  Tham mưu với Lãnh đạo địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch đạt các tiêu chuẩn công nhận lại vào tháng 12/2020. Làm mới 6 phòng học và 4 phòng chức năng.

    9. Các chỉ tiêu thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, yêu cầu 100% CBGV ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do Đảng, Chính quyền và ngành phát động. Ký cam kết thực hiện nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, nâng cao trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng.

    - Tham mưu với cấp ủy, địa phương làm tốt công tác XHHGD, công tác PCGD trên địa bàn. Triển khai phong trào “tiếng loa học bài do Chủ tịch HKH huyện phát động.

    10. Xếp loại cuối năm học: 

    - Trường đạt tiên tiến cấp huyện, Chi bộ TSVMXS, Công đoàn VMXS, Đoàn, Đội: VMXS, Cơ quan văn hoá năm 2016, Gia đình văn hoá 100%.

    - Các khen thưởng và thành tích khác, công tác thi đua: đạt xếp thứ tự 12/23

11. Công tác quản lý:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chế độ tự kiểm tra, đánh giá. Kết thúc năm học BGH phải kiểm tra được 100% cán bộ, giáo viên bằng nhiều hình thức đột xuất hoặc định kỳ. Tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá và xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học theo công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bắc Giang, của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách trong  quản lý tài chính tài sản, chế độ công khai tài chính 2 lần/ năm (sơ kết học kỳ và tổng kết năm học).

a. Xây dựng kế hoạch :             

- Hiệu trưởng trực tiếp xây dựng kế hoạch thông qua các tổ chuyên môn, Công đoàn cơ sở và Hội đồng giáo dục bàn bạc nhất trí các chỉ tiêu năm học đã đăng ký, giao kế hoạch cho tổ, cá nhân sau khi hoàn thành hội nghị CBCC.

b. Công tác phối hợp, phân công nhiệm vụ:

- Hiệu trưởng: chịu trách nhiệm chung về mọi mặt công tác trong nhà trường với các cấp quản lý, cấp trên trực tiếp chỉ đạo.

- Phó hiệu trưởng: chịu trách nhiệm về chỉ đạo chuyên môn, chỉ đạo các cuộc thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi về văn hóa, văn nghệ, khoa học kỹ thuật, năng khiếu. Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ chuyên môn theo quy định. Tham mưu với hiệu trưởng tổ chức tốt các nhiệm vụ khác.

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyên môn của tổ, về chất lượng giáo dục, về quản lý con người, chỉ đạo các tổ phó thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ của cán bộ, viên chức. Tham mưu với chuyên môn xây dựng các chuyên đề, giải quyết các khó khăn vướng mắc về chuyên môn trong tổ, tham gia có hiệu quả các hoạt động khác. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng.

- Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm về chất lượng thi đua của lớp mình phụ trách, có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với các tổ chức, cá nhân để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

- Hiệu Trưởng tham mưu với chi bộ phân công:

Chủ tịch công đoàn làm trung tâm đoàn kết trong cơ quan, làm tốt công tác dân vận, hòa giải. Tổ chức các hoạt động TDTT, tổ chức động viên, thi đua, khen thưởng, vận động quyên góp ủng hộ từ thiện. Có trách nhiệm xây dựng các quy chế phối hợp giáo dục học sinh THCS trên địa bàn xã Liên Sơn và ký kết với Hội Phụ nữ xã, Hội Người cao tuổi xã. Tham gia có hiệu quả các hoạt động khác.

Bí thư đoàn trường chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động của Chi đoàn, chỉ đạo phó bí thư, ủy viên thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng các quy chế phối hợp giáo dục học sinh THCS trên địa bàn xã Liên Sơn và ký kết với Hội Cựu giáo chức xã, Hội Nông dân xã. Tham gia có hiệu quả các hoạt động khác.

Tổng phụ trách đội có trách nhiệm xây dựng các quy chế phối hợp giáo dục học sinh THCS trên địa bàn xã Liên Sơn và ký kết với Đoàn Thanh niên xã, công an xã, Hội CCB xã, tham gia có hiệu quả các hoạt động khác.

c.  Kiểm tra đánh giá:

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện các chỉ thị, quy chế chuyên môn, tự chịu trách nhiệm quản lý, tăng cường dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường.

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, hiệu quả chỉ thị 40/CT/TW của Ban bí thư TWvề nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và nhà giáo.

- Thực hiện kiểm định hàng năm theo quy chế để đánh giá thực trạng đội ngũ.

- Kiểm tra chuyên đề 3 lượt/ giáo viên; toàn diện 1/3 tổng số giáo viên.

Toàn thể cán bộ, giáo viên căn cứ chỉ tiêu giao phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao. Cán bộ, giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ 02 năm sẽ phải điều chuyển công tác khác theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện và luật công chức, viên chức.

Xếp loại công tác quản lý:  XL tốt

12. Công tác thi đua :

- Thực hiện nghiêm túc luật thi đua khen thưởng, duy trì tốt phong trào thi đua “hai tốt”  nhằm tạo được động lực phát triển đối với tập thể và cá nhân cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, cùng phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

- Làm tốt công tác thi đua là đảm bảo sự đoàn kết nội bộ. Tạo nên sức mạnh trong tập thể sư phạm, giúp lãnh đạo nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của quần chúng.

- Việc xếp loại thi đua mọi mặt được tiến hành theo dõi từng ngày - tuần - tháng - kỳ - năm  học. Công khai, cụ  thể - khách quan. Tăng cường quy chế dân chủ - kỷ cương - nề nếp - hiệu quả. Tiết kiệm chi tiêu theo quy chế chi tiêu tự chủ để có kinh phí khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt các thành tích trong năm học;

- Các mức thưởng (ngoài mức thưởng các cấp đã thưởng)     

- GVG tỉnh 1.500.000đ/chu kỳ/người, Chiến sĩ thi đua 500.000đ/ người /năm.

- GVG cấp huyện 500.000 đ/chu kỳ/người.

- HSG cấp QG: Nhất 300.000đ/em; Nhì 250.000đ/em; Ba 200.000đ/em; KK 150.000đ/em.  

- HSG cấp tỉnh: Nhất 150.000đ/em; Nhì 100.000đ/em; Ba 90.000đ/em; KK 80.000đ/em.  

- HSG cấp huyện: Nhất 90.000đ/em; nhì 75.000đ/em; ba 70.000đ/ em; KK 65.000đ/em; HSG 60.000đ/em.

- Giáo viên có HSG được thưởng: cấp huyện bằng 3 lần, cấp tỉnh bằng 6 lần, cấp QG bằng 9 lần học sinh giỏi như trên, thưởng mức cao nhất trong 1 bộ môn, hay 1 công việc được giao, thưởng có giải học sinh giỏi đồng đội bằng 1,5 lần số HS có giải cùng mức.

- Thưởng Giáo viên bồi dưỡng học sinh vào lớp 10: có HS đạt thủ khoa huyện thưởng 800.000 đồng, đạt thủ khoa tỉnh thưởng 1.000.000 đ, giữ vững chỉ tiêu giao (cả 3 môn 14/23) thưởng 200.000 đ/gv, vượt chỉ tiêu giao (14/23) cứ mỗi bậc thưởng 100.000 đ. Đạt thì cộng điểm và không đạt thì trừ điểm thi đua vào năm tiếp theo, mỗi bậc cộng, trừ 5 điểm.

Giáo viên giỏi, học sinh giỏi, giáo viên có học sinh giỏi ở các lĩnh vực khác thưởng theo tỷ lệ khen thưởng của cấp trên với lĩnh vực thi đua đó.

C/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Kế hoạch này được gửi đến Phòng Giáo dục để báo cáo và tiếp tục chỉ đạo, gửi lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBDN, các ban ngành đoàn thể trong xã để chỉ đạo, phối hợp với nhà trường cùng hoàn thành kế hoạch năm học.

BGH triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường, cùng Công đoàn nhà trường tổ chức 4 đợt thi đua trong năm học, động viên cán bộ, giáo viên tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường các tổ chuyên môn, các tổ chức, xây dựng kế hoạch theo chỉ tiêu được giao, các cá nhân xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đăng ký các danh hiệu thi đua của tổ chức, cá nhân nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu cơ bản của năm học 2016 - 2017./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tân Yên (b/c);

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Liên Sơn (b/c);

- Hội CMHS, các ban ngành trong xã (p/h)

- BGH, tổ CM, công đoàn, đoàn-đội (t/h);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thuận

 

 

 

 

 

UBND XÃ LIÊN SƠN XÁC NHẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Các phụ lục

 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM THỰC HIỆN

Năm học 2016-2017

TT

Nội dung

Đăng ký thực hiện

Ghi chú

1.

Phát triển; duy trì sĩ số:

Số lớp: 10; Số học sinh: 285

Chia ra:

Khối 6: 79

Khối 7: 61

Khối 8: 80

Khối 9: 65

 

2.

Số học sinh bỏ học trong năm:

5 học sinh; tỷ lệ: 1,78%

 

3.

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (đối với những đơn vị đạt chuẩn QG)

Đã hoàn thành: duy trì chất lượng trường học đạt chuẩn QG

 

4.

Chất lượng giáo dục:

 

 

+ Giáo dục đạo đức:

Tỷ lệ tốt  72,1%; Khá  20%; TB: 6.8%; Yếu: 1,1%

 

+ Giáo dục văn hóa:

Giỏi: 10.5%; Khá 39.3%;  TB: 46%; Yếu: 3.5%; Kém 0.7%

 

(Với khối, lớp THM)

Đạt ....%; CĐ: .... %

Không có

5.

Các cuộc thi; kỳ thi

 

 

+ Học sinh giỏi văn hóa cấp huyện

Xếp thứ: 14/23 (năm trước 15/23)

 

+ Học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh:

Xếp thứ: 9/23 (năm trước 10/23)

 

+ Thi KHKT:

Xếp thứ: 7/23 (năm trước 8/23)

 

+ Thi dạy học tích hợp:

Xếp thứ: 12/23

 

+ Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh:

Số GV tham gia: 9 Số đạt: 3

 

+ Các cuộc thi khác của học sinh

Xếp thứ: 12/23

 

+ Thi TDTT:

Xếp thứ: 12/23 (năm trước 18/23)

 

+ Thi giai điệu tuổi hồng:

Xếp thứ: 6/23

 

+ Tốt nghiệp THCS:

Tỷ lệ: 64/65=98,5%

 

+ Tuyển sinh lớp 10:

Xếp thứ: 13/23 (năm trước 14/23)

 

6.

Tăng cường CSVC:

- 20 bộ bàn ghế = 22.000.000 đ

- Sửa 30 bộ bàn ghế = 3.000.000đ

- Thay thế đường điện = 5.000.000đ

- Mua sắm hóa chất, ĐDDH, TBDH = 15.000.000đ

- Thay thế, sửa chữa thiết bị điện cho lớp học, thiết bị vệ sinh = 20.000.000đ

- Thay, sửa cửa, cửa sổ học lớp 16.000.000đ

 

7.

Danh hiệu thi đua:

 

 

- Công tác đội:

Vững mạnh

 

- Công tác Đảng:

Vững mạnh

 

- Công đoàn:

Vững mạnh xuất sắc

 

- Danh hiệu trường; Xếp thứ:

10/23 đạt Tiên tiến

 

 

 

 MÔN: TOÁN             HỌC KỲ I
Họ và tên học sinhĐiểm HS I
(hoặc xếp loại KT TX)
Điểm HS II
(hoặc xếp loại KT định kỳ)
ĐKT
hk

(hoặc XL)
TBm (hoặc XL)Ghi chú
MV
NGUYỄN ĐỨC ANH                     
PHẠM THỊ VÂN ANH                     
GIÁP THỊ ÁNH                     
NGHIÊM NGỌC ÁNH                     
PHẠM THỊ BÍCH                     
NGUYỄN VĂN CHIẾN                     
PHẠM THỊ THANH CHÚC                     
NGUYỄN MẠNH DŨNG                     
NGUYỄN HOÀNG DUY                     

                                                                                     

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 75
Năm 2020 : 2.038